Wat is Cranio 

Cranio is een professionele vorm van beweegzorg waarbij zowel fysieke als emotionele klachten lichaamsgericht worden behandelde. Uitgangspunt bij cranio is dat het lichaam en de psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Lichamelijk en emotioneel trauma kan zich in het bindweefsel vastzetten in de vorm van spanning. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust, maar gaandeweg kost het veel energie en kan het lichaam niet optimaal functioneren. Met zachte, mauele behandeling van de gespannen gebieden wordt het lichaam uitgenodigd om te ontspannen. Dit gaat soms samen met het loskomen van emoties die te maken kunnen hebben met een (oud) trauma. De behandelmethode is wetenschappelijk onderbouwd en past goed in de hedendaagse gezondheidszorg.

alles draait bij cranio om de therapeutische aanraking. De therapeut kan met zachte technieken de gezonde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de verschillende structuren optimaliseren en zo het lichaam helpen de natuurlijke balans te herstellen.

Cranio therapie is voortgekomen uit de craniale osteopathie. Het is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw en is ontwikkeld tot een behandelsysteem met een hoge preventieve en medische waarde. Door middel van uiterst zachte aanraking slagen we er in blokkades in het lichaam te vinden en op te lossen, zodat alle vloeistoffen, zenuwimpulsen, meridaanstromen en alle andere functies in het lichaam weer maximaal kunnen werken. Het zorgt dat de klachten verminderen /verdwijnen en brengt een diepe ontspanning.

het is een techniek om blokkades in de natuurlijke beweging van het hersenvocht te herstellen. Dit vocht stroomt tussen het cranium(schedel) en het sacrum(heiligbeen). De therapeut voelt een langzame en kleine beweging en kan met zachte druk en vooral veel aandacht een geblokkeerde stroming op gang brengen. Door de wervelkolom te ontspannen kan de energie weer gaan stromen. 

Via het bindweefsel werken we met zachte manuele technieken die een ontspannende werking hebben. Zo kunnen organen, spieren, het ruggenmerg en het hersenvlies worden behandeld

Het is een zachte behandelmethode waarbij je aangekleed op tafel ligt en hierbij een zachte en warme druk van mijn handen kunt voelen

Ons lichaam kun je vergelijken met een snelweg. Zodra er een opstopping word veroorzaakt kan er geen goede doorstroming zijn. In ons lichaam kan dit ook gebeuren, na een trauma of ongeval treed er een blokkade op in ons systeem, waardoor er geen goede doorstroming meer kan plaats vinden, en allerlei klachten veroorzaken. Doormiddel van cranio sacraal therapie toe te passen kunnen we deze blokkades opheffen en zo zorgen we er voor dat ons lichaam weer goed kan functioneren. 

 Waar kan cranio sacraal verlichting brengen?

Cranio sacraal systeem

Het cranio sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggemerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (Dura mater) en het hersenvocht dat tussen deze twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.


Het ritme van het hersenvocht wordt gecreerd door een pompsysteem diep van binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar buiten roteert. Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijk met de beweging van eb en vloed.


We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsen regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het cranio sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam.


Tijdens een behandeling van het cranio sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan ontrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich herstelt.


Methode

Bij cranio  worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van de client. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven.Maar is elke behandeling specifiek afgesteld op de client. 

Veelal wordt aan de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen behandeled. Het ritme van het cranio sacraal systeem is echter ook op andere plekken over het lichaam voelbaar. De behandelaar zal de frequentie en kracht van het ritme op de verschillende plaatsen van het lichaam ervaren.Op deze manier worden bewegingsverstoringen van bindweefsel, verkrampingen en disbalans binnen het lichaam vastgesteld. De behandelaar zal werken aan het optomaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het cranio sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen. Binnen deze nieuwe therapievorm, die sinds de negentiger jaren wordt beoefend, wordt het puur lichamelijke werk soms aangevuld met Somato Emotional Release. Indien de lichamelijke blokkade een emotionele historie heeft die nog niet is opgelost, dan is het mogelijk om met het trauma in gesprek te gaan.

Aangezien cranio sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zoveel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers. Garanties kunnen echter ook bij deze therapie nooit gegeven worden. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden.

Behandeling

Een cranio behandeling komt het best tot zijn recht indien de client geen strak zittende kleding draagt. De duur van de behandeling is afhankelijk van wat tussen therapeut en client wordt afgesproken.Een behandeling van een uur is normaal, bij kinderen is het vaak korter.

Het totaal aantal benodigde behandelingen is uiteraard afhankelijk van de klachten en de reactie van de client. Soms zal een enkele behandeling volstaan, soms zijn meerdere behandelingen gedurende langere tijd nodig. Uiteraard wordt dit in overleg besproken.

Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt. Desondanks moet de client niet verbaasd zijn als door het in werking zetten van de lichaamskrachten tijdelijk, soms zelfs een paar dagen, een toename van de klachten wordt ervaren. Dit proces is vergelijkbaar met de effecten van de homeopathie. Tijdens de behandeling worden krachten in het lichaam losgemaakt die na de behandeling doorwerken als een domino effect/ Na dit zelf regulerende proces van het lichaam zal echter verbetering optreden.

Geschiedenis

De cranio sacraaltherapie is ontstaan vanuit de osteopathie. De amerikaanse osteopaat W.G. Surtherland heeft het belang van het systeem onderkend en is verantwoordelijk voor de meeste technieken die tegenwoordig nog worden gebruikt. Onderwijs in de methode begon rond 1940, na 1985 vond er een explosieve ontwikkeling plaats door het werk van Dr.J.Upledger. In de VS is het zelfs een vakgebied op hoog universitair niveau.

 

Voorbeeld foto